Τα ιδιαίτερα χρώματα, και το φρέσκο άρωμα της νοτισμένης γης, τη στιγμή που θα καλοδεχθεί στα σπλάχνα της το πολύτιμο φορτίο τ’ ουρανού. Και η μελωδία της βροχής που ξεκινάει, θα μεταμορφώσει μαγικά όλο το τοπίο…