Κάτω από την Κρεμιώτισσα, υπάρχει ένας πελώριος πλάτανος, γέρικος πια. Οι παλιότεροι θυμούνται ότι εκεί κοντά στις ρίζες του έβγαινε νερό, το οποίο μέχρι να ανέβει στην επιφάνεια περνώντας από φύλλα και πέτρες, ”μουρμούριζε”. Αν και έχει στερέψει πλέον  του έμεινε το όνομα Μουρμό βιισα, ”η βρύση που μουρμουρίζει”…