Μεσαιωνικοί Πύργοι Σαμοθράκης

Οι μεσαιωνικοί πύργοι των Gattilusi  αποτελούσαν μέρος του ευρύτερου αμυντικού συγκροτήματος και στόχευαν στην προστασία του νησιού.

Πύργος του Φονιά

Πύργος της Παλαιάπολης

Κάστρο της Χώρας